INDEN SPILLET GÅR I GANG:

Alle spillere får 2 prioriteringsplader, et sæt prioriteringskort samt en spillebrik, i samme farve som prioritetskortene.

Spilleregler:

Hver spiller starter med at prioritere sig selv, ud fra et sæt prioriteringskort.
Der vælges de 4 udsagn som du syntes beskriver dig bedst, i rækkefølgen
1-4.
Disse kort ligges med bagsiden opad på prioriteringspladen, så beskrivelsen ikke er synlig for dine medspillere.
Pladen ligges nu til side, da den først skal bruges igen, når alle spillere
er nået i mål.
Den yngste spiller starter med at slå med terningen, flytter det antal felter
som terningen viser, og tager et kort der matcher farven på det felt, man
lander på.

Lyseblå: Arbejde & Relationer
Orange: Familie & Kærlighed
Grøn: Prioriteter & Muligheder
Mørkeblå: Personlig – kun om mig

Spørgsmålet læses højt for de andre medspillere og besvares af spilleren
selv. Når spørgsmålet er besvaret, går turen videre til spilleren til venstre. Dette fortsættes til alle spillere er kommet i mål. Den spiller der kommer
først i mål, stiller sig på nr. 1, anden spiller stiller sig på nr. 2 osv.
Efter valg af medspillere, skal hver spiller nu prioritere den valgte medspiller, med de resterende 26 prioriteringskort, ud fra det indtryk man har af personen, både ud fra de besvarede spørgsmål igennem spillet, samt den relation vedkomne eventuelt har til den pågældende medspiller.
Den medspiller der netop har fået en beskrivelse af spiller 2, vender nu de
kort som vedkomne valgte som sine personlige prioriteringskort i starten
af spillet, og knytter eventuelt en kommentar til hvorfor netop de kort er
valgt. Herefter går turen skiftevis videre til spiller 3, 4, 5, 6.

Formål med spillet:

Du får en større selvindsigt, samt en større forståelse af dine medspillere. Spørgsmålene der besvares igennem spillet, vil naturligt skabe refleksion, hos alle medspillerne, uanset om der lyttes til eller svares på spørgsmål. Sidste etape af spillet:
Alle spillere skal nu vælge en medspiller der skal prioriteres – man må ikke vælge sig selv eller en spiller der allerede er valgt.

Sidste etape af spillet:

Alle spillere skal nu vælge en medspiller der skal prioriteres – man må ikke vælge sig selv eller en spiller der allerede er valgt.

Spilleren der står på nr. 1, er førstevælger blandt medspillerne.

Spilleren der står på nr. 2, er andenvælger blandt medspillerne.

Spilleren der står på nr. 3, er tredjevælger blandt medspillerne.

Spilleren der står på nr. 4, er fjerdevælger blandt medspillerne.

Spilleren der står på nr. 5, er femtevælger blandt medspillerne.

Spilleren der står på nr. 6, er sjettevælger blandt medspillerne.